Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Värdet av ekosystemtjänster
BiodivERsA skapar samverkan mellan forskare och samhället

Nätverk och organisationer


Det europeiska forskningsnätverket (ERA-net) BiodivERsA finansierar ett tiotal internationella forskningsprojekt om ekosystemtjänster. Fokus är forskning inom biodiversitet och ekosystemtjänster, och mycket vikt läggs vid interdisciplinaritet, samverkan mellan olika aktörer och tydliga samhällseffekter. Lyckade projekt förväntas att, utöver akademisk kvalitet, påvisa användandet av innovativa metoder för att öka samhällseffekterna av den forskning som finansierats.


Som ett led i detta har nätverket publicerat en Stakeholder Engagement Handbook, som ger förslag och råd på hur man kan samverka med intressenter utanför den akademiska sfären, inklusive beslutsfattare.

Kontaktperson är Per Sjögren Gulve, Naturvårdsverket.

Mer information om BiodivERsA finns på hemsidan www.biodiversa.org, där man även kan ladda ner handboken (http://www.biodiversa.org/705/download).

Kommentera gärna nedan:

Senast ändrad: 2015-06-09

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL