Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Värdet av ekosystemtjänster
Boverket och Stockholm arbetar med ekosystemtjänster

ÖvrigtProjektet "BEST (Boverket och EkoSystemTjänsterna)" är ett av Boverkets arton nationella utvecklingsprojekt och utreder hur ekosystemtjänster kan implementeras på detaljnivå.

Tillväxt- och regionplanerförvaltningen i Stockholm arbetar med en ny regional utvecklingplan för stockholmsregionen, RUFS 2050.

BEST har sin ursprung i projektet "MEST (Malmö och EkoSystemTjänsterna)" med bas i Malmö stad.  Efter att ha beviljats stöd från Boverket tog projektet BEST form som ett av Boverkets arton nationella utvecklingprojekt. Projektet startades upp under 2015 och har som syfte att utreda hur ekosystemtjänster kan implementeras på detaljplansnivå.
Mer om projektet kan läsas här.

I mars 2016 ska arbetet med att ta fram ett samrådsförslag för Stockhomlregionens nya regionala utvecklingplan, RUFS 2050. Denna plan utgår från RUFS 2010 som varit den regionala utvecklingplanen i fem år. Mer information finns här.

Kommentera gärna nedan:

Senast ändrad: 2016-02-18

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL