Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Värdet av ekosystemtjänster
ECOSIMP presenterar resultat från första delstudien

Sanna Stålhammar

Högskolan Kristianstad

Sanna Stålhammar. Högskolan Kristianstad, presenterar det preliminära resultatet från den första delstudien i projektet ECOSIMP under ett miljöpsykologiskt seminarium med fokus på relationen mellan människa och naturmiljö, arrangeras av LTH.

Studien bygger på intervjuer med 37 tjänstemän och politiker i sju kustnära kommunier i Skåne och syftar till att undersöka nuvarande användning av ekosystemtjänstkonceptet samt hinder och möjligheter till implementering relaterade till uppfattningar om ekosystemtjänstkonceptet.

Ett mer detaljerat program för seminariet hittar du här Pdf, 267.4 kB..

Kommentera gärna nedan:

Senast ändrad: 2015-06-09

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL