Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Värdet av ekosystemtjänster

”Ekosystemtjänster ger en mänskligare MKB-process”

Integrering av ekosystemtjänster i den svenska MKB-processen (ESBESIA)

Mikael Malmaeus

   

Att inkludera ekosystemtjänster i miljökonsekvensbeskrivningar innebär att rekreativa värden som bärplockning och naturupplevelser kan bli minst lika mycket värda som att exploatera naturen för att utvinna råvaror och energi. Samtidigt kan det försvaga skyddet av rödlistade arter visar en ny studie.

Att inkludera ekosystemtjänsterna i beslutsprocesser som MKB är inte helt enkelt, visar studien. Det kan finnas både positiva och negativa konsekvenser.

– Att ta hänsyn till ekosystemtjänster innebär att människans utnyttjande av naturen sätts i centrum. Det kan öka delaktigheten i beslutsprocesser och att vi ser mer till helheten, hur människor utnyttjar eller skulle vilja utnyttja de möjligheter som naturen skapar. Men det innebär samtidigt att skyddet av rödlistade arter inte har ett självändamål. Genom att vissa arter är ovanliga så levererar de helt enkelt inte så mycket ekosystemtjänster, rent krasst, säger projektledare Mikael Malmaeus.

Rapporten finns att ladda ner här Pdf, 3.3 MB..

Kommentera gärna nedan:

Senast ändrad: 2015-12-10

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL