Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Värdet av ekosystemtjänster
En gemensam syn på begreppet ekosystemtjänster

Utredningar


Naturvårdsverket

Naturvårdsverket presenterar ett dokument med syfte att skapa en gemensam grund med begrepp inför arbetet med regeringsuppdraget att kommunicera ekosystemtjänster.

Regeringsuppdratet för kommunikation av ekosystemtjänster (2014-2017) har presenterat ett dokument med syfte att lägga en gemensam grund med begrepp och andra utgångspunkter inför det fortsatta arbetet med att kommunicera ekosystemtjänster.

Dokumentet täcker områden som indelninga av ekosystemtjänster, ekosystemtjänster och biologisk mångfald, ekosystemens multifunktionalietet, nyttor från naturen som inte är ekosystemtjänster, och värdering av ekosystemtjänster.

Publikationen kan laddas ner här Pdf, 326.7 kB.. Mer om regeringsuppdraget finns på deras hemsida: www.naturvardsverket.se/ekosystemtjanster

Kommentera gärna nedan:

Senast ändrad: 2015-06-09

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL