Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Film: Effektivare beslut inom jordbruket med hjälp av värdering av ekosystemtjänster

Inom projektet Värdering av ekosystemtjänster inom jordbruket - för effektivt beslutsfattande har verktyg som skapar underlag för beslut om jordbrukspolicy tagits fram. Detta för att utveckla markanvändning samt integrera värdet av ekosystemtjänster i lantbrukares produktionsbeslut, vilka är nödvändiga för att möta en ökad efterfrågan av jordbruksprodukter samtidigt som de svenska miljömålen ska uppnås.

För att markanvändningen i Sverige ska bli långsiktigt hållbar kan nya verktyg för värdering av ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet vara en hjälp ur både samhällets och jordbrukarens perspektiv. Med hjälp av dessa kan produktionen öka, ekonomiska resultat beräknas samt planera naturkapital långsiktigt och hållbart.

Här kan du se filmen med Katarina Hedlund, projektledare för Värdering av ekosystemtjänster inom jordbruket - för effektivt beslutsfattande.

Senast ändrad: 2017-03-07

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL