Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Film: Hur ser kommunala tjänstemän och politiker på begreppet ekosystemtjänster?

Vilka förutsättningar finns i kommunerna för att börja använda begreppet ekosystemtjänster?

En av huvudfrågorna för projktet Implementering av ekosystemtjänstkonceptet på kommunal nivå för projektet Implementering av ekosystemtjänstkonceptet på kommunal nivå (ECOSIMP) är vilka hinder och möjligheter kommunpolitiker och tjänstemän ser i att börja använda ekosystemtjänstbegreppet.

Här kan du se filmen med Ingemar Jönsson, projektledare för ECOSIMP.

Senast ändrad: 2017-03-07

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL