Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Film: Räkna med naturens bidrag till livskvalitet

Hur kan kulturella ekosystemtjänster värderas baserat på livskvalitet? Se filmen från forskninsatsningen Värdet av ekosystemtjänster och lär dig mer om hur vi kan sätta pris på naturens immateriella värden.

Ekosystem bidrar till människors välbefinnande på många sätt, till exempel genom att ge oss mat, rent vatten och energi. De bidrar också med så kallade kulturella ekosystemtjänster, det vill säga direkta, immateriella tjänster. Det kan vara naturupplevelser, rekreation eller återhämtning från en stressande vardag.

Här kan du se filmen med Eja Pederssen, projektledare för Värdering av kulturella ekosystemtjänster baserat på bidrag till livskvalitet och lära dig mer om hur vi kan värdera immateriella ekosystemtjänster.

Senast ändrad: 2017-03-07

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL