Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Forskningssatsningen närmar sig sitt slut - ta del av resultaten

Forskningssatsningen Värdet av ekosystemtjänter håller slutkonferens tisdag 21 mars. Alla de sju projekten finns på plats för att redovisa sina projekt. Dessutom presenterar Lomma och Eskilstuna kommun sitt arbete med ekosystemtjänster.

Projektens slutrapporter lanseras på slutkonferensen och läggs ut när konferensen har påbörjats. Konferensen filmas och dokumenteras och läggs ut på hemsidan under den närmaste veckan.

Senast ändrad: 2017-03-22

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL