Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Forskningssatsningen på Naturvårdsverkets Forskningsdag 2016 den 18 mars

ESBESIA

Mikael Malmaeus

   

Värdering av ekosystemtjänster inom jordbruket

Forskningsdagen 2016 går av stapeln den 18 mars under temat "Nya insikter och utsikter".

Denna årliga konferens vänder sig framför allt till de forskare som finansieras av Miljöforskningsanslaget och är en dag med både information och interaktion. Bland detta års presentatörer finns även två av forskningssatsningens projekt, nämligen ESBESIA och Värdering av ekosystemtjänster inom jordbruket.

Kommentera gärna nedan:

Senast ändrad: 2016-11-15

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL