Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Värdet av ekosystemtjänster
Konstruktivt arbetsmöte vid Helge å

Eja Pedersen, Stefan Weisner, Elin Enfors, Albert Norström, Cibele Queiroz, Anna Helgeson, Ingemar Jönsson, Thomas Beery och Sanna Stålhammar

Tre av projekten inom Naturvårdsverkets forskningssatsning ”Värdet av ekosystemtjänster” träffades på ett tvådagars arbetsmöte den 10 – 11 februari 2015. Syftet var att lära av varandra och att hitta eventuella samarbetsvinster.

Alla tre projekten använder miljöer i Skåne för sina fallstudier och eftersom Helge åns avrinningsområde är fokus i ett av projektet valde man att träffas på Pappersbruket i Broby med ån rinnande utanför fönstret.

Det fanns en samsyn på definitionen och förståelsen av ekosystemtjänster mellan projekten så det var lätt att hitta en gemensam bas. Forskargrupperna har dock olika teoriska ramverk i sina arbeten som är viktiga att synliggöra för att förstå varandras projekt. Speciellt intressant var det att diskutera de olika nivåer som projekten applicerar ekosystemtjänst-begreppet på och vad det innebär för val av metoder.

Deltagarna var alla mycket nöjda med det konstruktiva arbetsmötet. Varje projekt har sina unika förutsättningar och tydliga överlappningar saknas, men mötesdeltagarna åkte hem med nya insikter och tips på kontakter och arbetsmetoder.

Deltagare var från ”Kulturella ekosystemtjänster och livskvalitet” Eja Pedersen och Stefan Weisner, från ”Samförvaltning av multipla ekosystemtjänster” Elin Enfors, Albert Norström, Cibele Queiroz och Anna Helgeson, och från ”ECOSIMP” Ingemar Jönsson, Thomas Beery och Sanna Stålhammar.


Kommentera gärna nedan:

Senast ändrad: 2015-06-09

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL