Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Värdet av ekosystemtjänster
NILS ESS tredje projektrapport

Johan Svensson och Grzegorz Mikusinski

SLU

Forskningsprojektet NILS ESS berättar i sin tredje projektrapport om sin matematiska modell för att kartlägga och mäta dagens och framtidens ekosystemtjänster och om delprojektet inom kulturella ekosystemtjänster.

Läs mer om vad som händer i projektet, insikter och lärdomar i den tredje projektrapporten Pdf, 1.4 MB..

Kommentera gärna nedan:

Senast ändrad: 2016-02-18

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL