Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Nya vägar att nå ut med forskningskommunikation

Forskningskommunikation kan vara svårt att nå ut med till andra målgrupper än forskare, beslutsfattare och tjänstemän. Det beror till viss del på att forskningsresultaten ofta släpps i rapportform, som kan vara tungläst för många.
I forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö prövar man ett nytt sätt att nå ut, nämligen via en podcastserie, där forskarna intervjuas och får berätta om de resultat de kommit fram till.

Bredare spridning av kunskap och resultat

En podcast är ett radioprogram som sänds online. Tanken med podd-projektet var att kunskapen och nyttan från resultaten skulle få en bredare spridning. Genom podcasts får man en annan publik, då resultaten blir mer lättillgängliga för allmänheten. Den 1 november lanserades podden om ekosystemtjänster i fjällen: www.storslagnafjall.se/podcast.

Sandra Wåger, ansvarig för den sammanhållna kommunikationen i forskningssatsningen, berättar att forskarna har fått många kommentarer och bra respons efter de podcasts som redan sänts.

– Det fanns en viss skepsis bland några forskare innan projektet satte igång. Många använder inte ens sociala medier och undrade vad detta egentligen var. Men nu när det är genomfört och respektive avsnitt är släppt tycker de att det är bra, säger Sandra Wåger.

Men hur gör man då en podcast?

I detta projekt har man velat att resultaten ska förstås av allmänheten. Man har utgått från ett grovmanus, där forskarna beskriver vägen fram till resultaten. I en studio samtalar sedan en forskare och två gäster (en med lokalt perspektiv och en med myndighetsperspektiv) om resultaten med hjälp av en programledare. Därefter har de klippts ihop.

– Podcastavsnitten har sedan spridits bland annat via vår webbplats, via nyhetsbrev och mejlutskick samt genom sponsrade inlägg på Facebook, berättar Sandra Wåger.

Totalt har nio avsnitt med forskningsresultat spelats in och de publicerats med två veckors mellanrum under hela hösten 2016. Varje avsnitt är mellan 45 minuter och en timme, vilket är det som rekommenderas för en kunskapspodd med syftet att förmedla de viktigaste resultaten och samtidigt ha tid för både reflektion och diskussion kring dess betydelse och framtida nytta.

Lyssna på podcasten här


Senast ändrad: 2016-12-21

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL