Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Värdet av ekosystemtjänster
Ny rapport från HaV: "Ekosystemtjänster från svenska hav"

Rapport


HaV

HaV  har publicerat rapporten ”Ekosystemtjänster från svenska hav”, som är en statusbedömning av Västerhavet, Egentliga Östsersjön samt Bottniska viken. Mänskliga påverkansfaktorer såsom övergödning, klimatförändringar, marint skräp och överuttag av fisk, har utvärderats utifrån deras samlade påverkan på ekosystemtjänster.

De ekosystemtjänster som bedöms ha dålig status (tabell 3) är upprätthållande av näringsvävar samt livsmedelsförsörjning (i samtliga svenska havsområden), upprätthållande av livsmiljöer (i Västerhavet och Egentliga Östersjön), samt tillhandahållande av råvaror (i Västerhavet). Ekosystemtjänster som bedöms ha god status är till exempel energiförsörjning och tillhandahållande av genetiska resurser, samt inspiration.

Rapporten finns att ladda ner via HaVs hemsida under Publikationer.

Kommentera gärna nedan:

Senast ändrad: 2015-10-09

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL