Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Värdet av ekosystemtjänster
Ny rapport om ekosystemtjänster och biologisk mångfald från EU-kommissionen

Rapport


EU-kommissionen

I en nyligen publicerad fördjupad rapport från EU-kommissionen diskuteras de senaste forskningsrönen angående fyra kärnfrågor kring konceptet ekosystemtjänster.

  • Sambanden mellan biologisk mångfald och ekosystemtjänster
  • Tekniker för att kartlägga och bedöma ekosystem och deras tjänster
  • Värdering av ekosystemtjänster och vikten av att betrakta alla tjänster
  • Den biologiska mångfalden som en del av ett sammanlänkat system

Rapporten ”Ecosystem Services and Biodiversity – May 2015” finns att ladda ner här via EU-kommissionens hemsida.

Kommentera gärna nedan:

Senast ändrad: 2015-10-09

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL