Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Värdet av ekosystemtjänster
Ny tidning från HaV

Nyheter


Havs- och vattenmyndigheten

Hav & Vatten är en ny tidning som produceras av Havs- och vattenmyndigheten. Tidningen riktar sig till alla som är intresserade av havs- och vattenfrågor, särskilt de som arbetar med frågor som påverkar vattenmiljön. Det kan röra sig om politiker och beslutsfattare på kommunal och regional nivå, men även representanter som arbetar med vatten på företag, myndigheter och organisationer.

”Havs- och vattenfrågor är ödesfrågor och vi vill öka intresset för dem, inte minst på lokal nivå. Vi vill berätta vad som händer inom området och belysa de här frågorna från olika håll.” säger tidningens redaktör Kasper Holgers. ”Det handlar inte så mycket om att berätta vad vi själva gör utan mer om vad som händer i landet och öka kunskapen om frågorna.”

Första numret innehåller bland annat en intervju med Åsa Romson och ett reportage om klimatanpassning, ”Hotet från havet”. Tidningen kan läsas på HaVs hemsida, där man även kan anmäla sig som prenumerant för den tryckta tidningen. Tidningen kommer ut fyra gånger om året.

Länk till tidningen på HaVs hemsida.

Kommentera gärna nedan:

Senast ändrad: 2015-06-09

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL