Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Värdet av ekosystemtjänster
Satellitbilder analyseras med hjälp av socioekonomisk data

Nyhet

Eric Lambin

Vinnare av Volvo Environment Prize 2014 är professor Eric Lambin för sitt arbete med att använda sig av satellitbilder och  socioekonomiska faktorer för att förstå markanvändningens och människans påverkan på naturen.

Tekniken, som ibland kallas människa-till-pixel-metoden, är ett sätt spåra förändringar av markanvändning och vilken inverkan som sker genom handel och efterfrågan på biobränslen eller matgrödor. Detta gör det möjligt för företag, ideella organisationer och myndigheter att på ett bättre sätt se och förstå människans påverkan på naturen med hjälp av snabbare datorer och förbättrade analysverktyg.

Eric Lambin är professor vid Earth & Life Institute samt School of Geography, Université Catholique de Louvain, Belgien och vid Environmental Earth System Science, School of Earth Sciences and Woods Institute for the Environment, Stanford University, Kalifornien, USA. Volvos Miljöpris delas ut vid en ceremoni i Stockholm den 26 november 2014.

Kommentera gärna nedan:

Senast ändrad: 2015-06-09

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL