Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Save the date 21 mars 2017 - Forskningskonferens om morgondagens ekosystembaserade förvaltning

Vid forskningssatsningens slutkonferens presenteras den senaste forskningen om hur värdet av ekosystemtjänster kan integreras i samhällsplaneringen.

Senast ändrad: 2016-11-23

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL