Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Se filmen om forskningssatsningen Värdet av ekosystemtjänster

Här kan du se filmen om forskningssatsningen Värdet av ekosystemtjänster.

Senast ändrad: 2017-02-23

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL