Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Värdet av ekosystemtjänster
The Ecosystem Services Partnership (ESP) - ett löftesrikt nätverk under uppbyggnad

Nätverk och organisationer 


Ett löftesrikt nätverk under kontinuerlig utveckling är The Ecosystem Services Partnership (ESP), ES-partnerskapet består av både institutionella och enskilda medlemmar, och syftet är att stöda forskning och den praktiska användningen av metoder för värdering av ekosystemtjänster.


ESP strävar efter att sammanföra forskare och praktiker med andra intressenter som beslutsfattare och användare genom att underlätta kommunikation, samordning och samarbete mellan intresserade parter.

Nätverket arrangerar konferenser och arbetsgrupper, erbjuder möjligheter att dela data, resultat och metoder samt att finna samarbetspartners.

Målsättningen är stimulera användandet av nya metoder, minska förekomsten av onödigt dubbelarbete och främja en gemensam begreppsbildning och tillämpning av ekosystemtjänster. Genom att höja profilen på ekosystemtjänster och att främja bättre praxis vill ESP också öka möjligheterna till ekonomiskt stöd.

Ecosystem Services Partnership (ES-Partnership) lanserades 2008 av Gund Institute for Ecological Economics (University of Vermont, USA). Numera samordnas nätverket av the Environmental Systems Analysis Group (Wageningen University, Nederländerna), som stöds av the Foundation for Sustainable Development (Wageningen, Nederländerna). 

Mer information finns på EPS hemsida http://www.es-partnership.org/esp

Kommentera gärna nedan:

Senast ändrad: 2015-06-09

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL