Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Värdet av ekosystemtjänster
Vattensjukt fält har restaurerats till fungerande våtmark

Utredningar


Från att ha varit ett vattensjukt fält där många kastade sina sopor, har Hemmesta sjöäng i Värmdö kommun restaurerats till en fungerande våtmark som genererat 20 miljoner kronor på ett halvår.

Detta beskrivs i den nyutgivna rapporten ”Värdering av ekosystemtjänster, Hemmesta sjöäng – Kartläggning och värdering av ekosystemtjänster knutna till våtmarken”.

Kommentera gärna nedan:

Senast ändrad: 2015-06-09

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL