Forskningsprojekten

Fram till och med år 2016 pågår forskningssatsningen för att lära hur vi bättre kan ta tillvara värdet av ekosystemtjänster i olika beslut. Satsningen bygger på sju forskningsprojekt som sammanlagt finansieras med nära 30 miljoner kronor från Naturvårdsverket.


Läs mer om de olika forskningsprojekten genom att klicka på länkarna nedan.

Senast ändrad: 2017-04-25

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL