Kontakt

Kontaktperson för forskningssatsningen

Kerstin Jansbo, forskningssekreterare, Naturvårdsverket

Kommunikationskoordinator

Kerstin Kristoferson, projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet

Hannah Östergård, sakhandläggare, Naturvårdsverket

Marie Hedberg, kommunikatör, IVL Svenska Miljöinstitutet


För kontaktuppgifter för de olika forskningsprojekten, vänligen se respektive projektsida.

Senast ändrad: 2016-11-16

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL