Naturvårdsverket

Forskningssatsningen
Värdet av ekosystemtjänster
finansieras av
Naturvårdsverket.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Den samordnade kommunikationen av forskningssatsningen leds av
IVL Svenska Miljöinstitutet.

Samlade resultat från satsningen

Här hittar du samlade resultat från satsningen i form av slutrapporter, målgruppsanpassade beslutsfattarblad, delrapporter samt filmer och presentationer.


Slutrapporter från forskningssatsningen projekt

Slutrapporter från forskningssatsningen projekt kan du ladda ner nedan eller från Naturvårdsverkets webbplats, där de även kan beställas i tryckt format.


Ekosystemtjänster i miljökonsekvensbeskrivningar
och samhällsekonomiska konsekvensanalyser

ISBN: 978-91-620-6698-7

Författare: Mikael Malmaeus, Karin Hansen, Linus
Hasselström, Erik Lindblom, Katja Norén, Åsa Soutukorva,
Tore Söderqvist, Annika Tegeback

 

Implementering av ekosystemtjänstbegrepet
i kommunal verksamhet

ISBN: 978-91-620-6755-7

Författare: K. Ingemar Jönsson, Nils Ekelund, Christine Wamsler, Ebba Brink,
Thomas Beery, Thomas R. Palo, Per Schubert, Sanna Stålhammar,
Torleif Bramryd, Michael Johansson

Nationell miljöövervakning och utvärdering av ekosystemtjänster
i fjäll och skog

ISBN: 978-91-620-6754-0

Författare: Johan Svensson, Grzegorz Mikusi´nski, Anders Esselin,
Sven Adler, Malgorzata Blicharska, Marcus Hedblom, Henrik Hedenås,
Per Sandström, Stefan Sandström, David Wardle

VALUES – Värdering av akvatiska livsmiljöers
ekosystemtjänster

ISBN: 978-91-620-6752-6

Författare: Antonia Nyström Sandman, Ulf Bergström, Ing-Marie Gren,
Göran Sundblad, Wondmagegn Tafesse Tirkaso, Sofia A Wikström

Värdering av ekosystemtjänster inom jordbruket – för effektivt
beslutsfattande

ISBN: 978-91-620-6753-3

Författare: Katarina Hedlund, Mark Brady, Helena I. Hanson, Jordan Hristov,
Johanna Alkan Olsson, Henrik G. Smith, Fredrik Wilhelmsson

Värdering av kulturella ekosystemtjänster baserat
på bidrag till livskvalitet

ISBN: 978-91-620-6756-4

Författare: Eja Pedersen, Maria Johansson, Stefan Weisner

Beslutsfattarblad

Inom forskningssatsningen Värdet av ekosystemtjänster har det tagits fram målgruppsanpassade resultatsamantällningar för att du som beslutsfattare på ett lätt sätt ska kunna se vad som gjorts i projektet och snabbt se om det är användbart för dig.

Filmer

Publikationer

Publikationer från de olika forskningsprojekten

Övriga publikationer

Synen på ekosystemtjänster - begreppet och värdering Pdf, 326.7 kB..
Regeringsuppdrag att kommunicera värdet av ekosystemtjänster under åren 2014-2017.
ISBN 978-91-620-8725-8.

Guide för värdering av ekosystemtjänster
Värdering av ekosystemtjänster är en förutsättning för hållbara beslut. Här finns goda råd och vägledning för hur du kan tänka.
ISBN978-91-620-6690-1.

Dokumentation från årsmötet 2014

Senast ändrad: 2017-04-25

 

www.ekosystemtjänster.se | Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL